Politica de confidențialitate /

/ Declarație de asumarea răspunderii

 

Colectăm și prelucrăm informații personale numai în conformitate cu legislația în vigoare. Acest site web respectă directivele de confidențialitate conform legislației românești și comunitare și respectă pe deplin reglementările aplicabile în domeniu.

Datele sunt stocate în cel mai sigur mod posibil. Nu oferim informații personale terților fără un acord exprimat. Vom oferi tuturor persoanelor informații legate despre stocarea datelor care îl vizează și aveți dreptul de a solicita ștergerea acestor date în orice moment contactându-ne.

Furnizorul de servicii nu-și asumă nicio răspundere sau garanție cu privire la acuratețea, actualitatea sau integralitatea informațiilor furnizate pe site-ul web. Operatorul de date nu este responsabil pentru conținutul site-urilor web accesibile printr-un link extern de pe site-ul Web.

Dacă întâmpinați încălcări de securitate, vă rugăm să ne aduceți la cunoștință! Trimiteți-ne descrierea exactă a încălcării și o descriere a identificării încălcării de securitate la una dintre datele noastre de contact din Amprint.

Introducere

Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG

Adresa: Hellerstrasse 6., Neunkirchen, D-57290, Germania

Cod fiscal comunitar: DE 126576080

Cod înregistrare la Registrul Comerțului: Siegen HRA4941, emisă de autoritățile competente din Germania

În continuare: Furnizorul de servicii, operator de date, se supune următoarelor condiții. Legea nr. 190/2018, 

Legea nr. 363/2018 și Ordinul CE 679/2016 precizează că persoana vizată (în acest caz, utilizatorul site-ului web, denumit în continuare „utilizatorul”) trebuie să fie informat înainte de începerea procesării datelor că acesta se bazează pe consimțământ sau este obligatorie.

Înainte de începerea prelucrării, persoana vizată trebuie să fie informată în mod clar și complet cu privire la toate faptele referitoare la prelucrarea datelor sale, în special la scopul și la baza legală a prelucrării, la persoana autorizată să o prelucreze și să o gestioneze și la durata prelucrării.

De asemenea, persoana vizată va fi informată, în conformitate cu legislația națională și comunitară, că datele cu caracter personal pot fi prelucrate chiar dacă este imposibil sau disproporționat obținerea consimțământului persoanei respective și că prelucrarea datelor cu caracter personal

 • este necesar să se conformeze unei obligații legale la care este supus controlorul sau
 • este necesar pentru a proteja interesul legitim al operatorului sau al unui terț și este proporțional cu restricția dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile trebuie să acopere, de asemenea, drepturile și căile de atac ale persoanei vizate. În cazul în care informarea directă ale persoanelor în cauză ar fi imposibile sau disproporționate (ca în cazul de față pe un site web), informațiile ar putea fi făcute publice și prin:

(a) faptul colectării datelor,

(b) aria părților interesate,

(c) scopul colectării datelor,

(d) durata prelucrării,

(e) identitatea potențialilor persoane cu drept de acces la date;

(f) o descriere a drepturilor referitoare la prelucrarea datelor și a căilor de atac existente ale persoanei vizate;

(g) în cazul în care prelucrarea datelor este supusă unei înregistrări de protecție a datelor, numărul de înregistrare a prelucrării datelor.

Această declarație de confidențialitate reglementează politicile de confidențialitate pentru următorul site web:

https://robert-thomas.ro și se bazează pe specificația de conținut de mai sus.

Informațiile sunt disponibile pe https://robert-thomas.ro/privacy-policy

Modificările politicilor vor intra în vigoare la publicarea la adresa de mai sus.

Noțiuni de interpretare

1. Persoana vizată / Utilizator: orice persoană fizică identificată sau identificabilă direct sau indirect pe baza datelor cu caracter personal;

2. „date cu caracter personal” înseamnă date referitoare la un subiect de date, în special numele, o marcă de identificare și cunoașterea uneia sau mai multor identități fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale ale persoanei vizate, precum și concluziile care trebuie trase din aceste date;

3. Operator de date: orice persoană fizică sau juridică sau orice entitate fără personalitate juridică, care singură sau în comun cu alte persoane determină scopul prelucrării, ia și pune în aplicare deciziile privind gestionarea datelor (inclusiv dispozitivul utilizat) sau un prelucrător de date mandatat de aceasta. care le pune în aplicare;

4. „prelucrarea datelor”: orice operațiune sau combinație de operațiuni, în special colectarea, înregistrarea, stocarea, modificarea, utilizarea, interogarea, transmiterea, publicarea, coordonarea sau conectarea, blocarea, ștergerea și distrugerea datelor, indiferent de procedura utilizată și pentru a preveni utilizarea ulterioară a datelor, realizarea de fotografii, sunet sau imagini și înregistrarea caracteristicilor fizice (de exemplu, amprente digitale, amprente palmare, probe ADN, imagini iris) ale persoanei;

5. „procesarea datelor” înseamnă executarea sarcinilor tehnice legate de operațiunile de prelucrare a datelor, indiferent de metodă și de mijloacele utilizate pentru a efectua operațiunile și locul de aplicare, cu condiția ca sarcina tehnică să fie efectuată pe aceste date;

6. „procesator de date” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice entitate fără personalitate juridică, care prelucrează date pe baza unui contract încheiat cu un operator de date, inclusiv în temeiul unui act juridic;

7. „incident de confidențialitate” înseamnă prelucrarea sau administrarea ilegală a datelor cu caracter personal, în special accesul neautorizat, modificarea, transmiterea, dezvăluirea, ștergerea sau distrugerea și deteriorarea accidentală.

Prelucrarea datelor legate de site-ul web, sau de activitățile societății

1. În conformitate cu legile și reglementările naționale și comunitare aplicabile, în legătură cu prelucrarea datelor se definesc în ceea ce privește la funcționarea / utilizarea site-ului Web:

(a) faptul colectării datelor,

(b) aria părților vizate,

(c) scopul colectării datelor,

(d) durata prelucrării,

(e) identitatea potențialilor persoane cu drept de acces la date;

(f) o descriere a drepturilor persoanelor vizate referitoare la prelucrarea datelor.

2. Faptul colectării datelor, sfera de utilizare a datelor prelucrate și scopul gestionării datelor:

În caz de trimitere de mesaje directe de pe site-ul web (cerere de ofertă, returnare), sfera datelor prelucrate și scopul prelucrării datelor sunt:

Numele și Prenumele: Obligatoriu pentru contact.

Adresa de e-mail: Contact.

Număr de telefon: pentru a fi contactat în vederea gestionării mai eficiente a problemelor.

Este o informație opțională.

Nici numele de utilizator, nici adresa de e-mail nu necesită să conțină informații personale.

Contactul direct poate fi utilizat pentru a pune întrebări cu privire la un subiect general de interes pentru vizitator sau, după selecție, pentru a solicita informații detaliate despre gestionarea cookie-urilor sau confidențialitatea datelor, în scopul de a pune întrebări sau pentru a face comentarii.

Gradele de securitate a datelor:

Datele și informațiile sunt clasificate în funcție de importanța și gradul lor de confidențialitate:

– date destinate publicării și care por fi aduse la cunoștința publicului: Nu se găsesc astfel de date în sistem.

– date calificate, clasificate: toate datele din sistem se încadrează în această categorie. – vă puteți conecta la rețeaua de sistem numai după identificarea utilizatorului;

– este interzisă publicarea de materiale oficiale, documente pe internet, transmiterea acestora către terți.

3. Părți vizate: Publicul care se interesează de site-ul web. În plus, cercul de persoane care aleg contactul direct.

4. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor:

La determinarea perioadei de păstrare, avem în vedere și cerințele legale pentru păstrarea și documentației cerute de legislația aplicabilă.

Ca regulă generală, în conformitate cu legea aplicabilă:

Adresele IP sunt salvate pentru a stabili o conexiune, dar sunt anonimizate pentru referințe viitoare. Noi îl stocăm și procesăm numai într-o formă anonimă. Cookie-urile utilizate au o durată de viață maximă de 1 an.

Pentru cei care aleg contact direct, 1 an de la ultimul contact. În plus, în cazul individual, prin cerere regulată, în cazul unei anulări specifice la solicitarea persoanei vizate, 24 de ore de la primirea cererii.

5. Identitatea potențialilor operatorii de date care au dreptul să acceseze datele: Datele cu caracter personal pot fi gestionate de personalul de vânzări și marketing al prelucratorului de date, cu respectarea principiilor de mai sus.

6. Comunicarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor: Puteți iniția ștergerea sau modificarea datelor cu caracter personal în următoarele moduri:

– prin poștă, la adresa Hellerstrasse 6, Neunkirchen, D-57290, Germania,

– prin e-mail la info (@) robert-thomas (punct) de,

– telefonic la Péter Szabó, reprezentantul din Ungaria, la nr.tel. +36 30 677 1985.

7. Datele procesatorului de date (furnizorul de serviciilor de găzduire) utilizate în timpul prelucrării datelor:

Furnizorul de găzduire web este și operatorul, adică

Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG

Program cu publicul: în zilele lucrătoare, între orele 9-16

8. Baza legală pentru prelucrarea datelor: consimțământul persoanei fizice. Furnizorul de servicii poate prelucra datele personale care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru furnizarea serviciului. Furnizorul de servicii, selectează și, în toate cazurile, operează instrumentele utilizate în furnizarea serviciului societății informaționale, astfel încât datele cu caracter personal să fie prelucrate numai dacă sunt strict necesare serviciului cu toate acestea, în acest caz numai în măsura și pentru timpul necesar.

Acest consimțământ este, de asemenea, o asumare de responsabilitate bazată pe contactul dvs. direct cu noi cu privire la formularea unor întrebări, la comentariul sau un alt subiect general. În plus, puteți să ne adresați direct întrebarea cu privire la gestionarea cookie-urilor sau la politica de confidențialitate.

Gestionarea cookie-uri

1. Conform Legislației în vigoare în România, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 363/2018 și Regulamentu PCE 679/2016, se definesc următoarele în legătură cu gestionarea cookie-urilor unui site web:

(a) faptul colectării datelor,

(b) aria de părți vizate,

(c) scopul colectării datelor,

(d) durata prelucrării datelor,

(e) identitatea potențialilor persoane autorizați să acceseze datele;

(f) o descriere a drepturilor persoanelor vizate referitoare la prelucrarea datelor.

Ce este un cookie?

Un cookie este un fișier mic format din litere și numere stocate pe un computer, mobil sau alt dispozitiv al unui utilizator de internet. Cookie-ul se instalează la cererea browserului serverului web și este complet inactiv. Nu conține software, viruși sau spyware și nu are acces la informațiile de pe hard disk-ul dispozitivului.

Cookie-urile sunt elementul central al funcționării eficiente a Internetului, contribuind la crearea unei experiențe de navigare prietenoase pentru utilizatori. Respingerea sau blocarea cookie-urilor poate face imposibilă utilizarea anumitor site-uri web. Respingerea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online, ci că nu vor mai putea ține cont de preferințele dvs., de interesele evidențiate de comportamentul dvs. de navigare.

Pentru ce se folosesc cookie-urile?

Aceste fișiere permit recunoașterea terminalului utilizatorului și afișarea corectă a conținutului, în funcție de preferințele utilizatorului. Cookie-urile oferă utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și sprijină operatorul site-ului web în furnizarea de servicii mai convenabile utilizatorilor. (preferințe de confidențialitate online, anunțuri relevante) Acestea sunt, de asemenea, utilizate pentru a genera statistici agregate, anonime. O regulă importantă este aceea că identificarea personală a utilizatorului este întotdeauna o excepție.

2. Cookie-urile specifice site-ului sunt așa-numitele „cookie-uri de sesiune protejate prin parolă” și „cookie-uri de securitate”, a căror utilizare nu necesită acordul prealabil al persoanelor în cauză.

Cookie-urile sunt folosite pentru o sesiune de lucru:

Acestea sunt fișiere temporare pe sesiune, care rămân pe terminalul utilizatorului până la încheierea sesiunii sau aplicația este închisă (browser web). Articolele înregistrate rămân pe terminalul utilizatorului pentru o perioadă determinată de parametrii cookie sau până când sunt șterse manual de către utilizator.

Cookie-uri de securitate

Acestea sunt, de asemenea, fișiere temporare care rămân în terminalul vizitatorului până când închideți browserul sau pagina. Acestea previn atacurile de virus și intruziuni în timpul navigării.

3. Faptul gestionării datelor, sfera datelor prelucrate: număr de identificare unic, date, ore

4. Părți interesate: toți părțile interesate care vizitează site-ul.

5. Scopul gestionării datelor: identificați utilizatorii și urmăriți vizitatorii.

6. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: în cazul cookie-urilor de sesiune, durata procesării datelor este până la finalizarea vizitei pe site-urile web, în timp ce în alte cazuri durata maximă este de 1 an.

Ștergerea cookie-urilor

De obicei, aplicația folosită pentru a accesa o pagină web permite salvarea cookie-urilor în terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi modificate prin blocarea administrării automate a cookie-urilor sau prin notificarea utilizatorului atunci când cookie-urile sunt trimise la terminalul său. Restrângerea utilizării cookie-urilor poate afecta anumite funcții ale site-ului.

7. Identitatea potențialilor controlori de date care sunt autorizați să acceseze datele: Prelucrătorul de date nu se ocupă de datele personale prin utilizarea cookie-urilor.

8. Comunicarea drepturilor de prelucrare a datelor persoanelor vizate: Persoanele vizate au opțiunea de a șterge cookie-urile din meniul Instrumente / Setări ale browserelor, de obicei sub Confidențialitate.

9. Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consimțământul persoanei vizate nu este necesar dacă unicul scop al utilizării cookie-urilor este transmiterea comunicațiilor printr-o rețea de comunicații electronice sau furnizarea serviciului societății informaționale solicitat în mod explicit de abonat sau utilizator.

Utilizarea Google AdWords de urmărire a conversiilor

1. Prelucratorul de date utilizează programul de publicitate online „Google AdWords” și folosește serviciul de urmărire a conversiilor Google. Urmărirea conversiilor Google este un serviciu furnizat de Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; „Google”).

2. Când un utilizator accesează o pagină web printr-un anunț Google, este necesar un cookie pentru urmărirea conversiilor pe computerul său. Aceste cookie-uri sunt limitate în validitatea lor și nu conțin informații personale și nu pot fi identificate de către Utilizator.

3. Când Utilizatorul răsfoiește anumite pagini ale site-ului Web și cookie-ul nu a expirat, Google și Controlerul de date pot vedea, de asemenea, că Utilizatorul a făcut click pe reclamă.

4. Fiecare client Google AdWords primește un cookie diferit, astfel încât nu pot fi urmărite pe site-urile web ale clientului AdWords.

5. Informațiile pe care au fost obținute prin cookie-urile de urmărire a conversiilor sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienți, de urmărire a conversiilor AdWords. Astfel, clienții sunt informați despre numărul de utilizatori care fac click pe anunțul 

lor și sunt trimiși pe o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, nu au acces la informații care ar putea identifica niciun utilizator.

6. Dacă nu doriți să participați la urmărirea conversiilor, puteți renunța la dezactivarea cookieurilor din browser. După aceea, nu veți fi inclus în statisticile de urmărire a conversiilor.

7. Mai multe informații și Declarația de confidențialitate Google pot fi găsite pe politica.google.com

Utilizarea Google Analytics

1. Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google Analytics folosește așa-numitele „cookie-uri”, fișiere text care sunt salvate pe computerul dvs., pentru a ajuta la analizarea utilizării unei pagini web pe care un utilizator le vizitează.

2. Informațiile generate de cookie-urile asociate cu Site-ul Utilizatorului sunt de obicei stocate și păstrate pe un server Google din SUA. Prin activarea site-ului web de anonimizare IP, Google va scurta adresa IP a utilizatorului în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state părți la Acordul privind Spațiul Economic European.

3. Adresa IP completă va fi transmisă și trunchiată către serverul SUA al Google în SUA doar în cazuri excepționale. Google va utiliza aceste informații în numele operatorului acestui site web pentru a evalua modul în care utilizatorul a utilizat site-ul web, pentru a raporta activitatea site-ului web operatorului și pentru a furniza servicii suplimentare legate de utilizarea site-ului web și a internetului.

4. În cadrul Google Analytics, adresa IP transmisă de browser-ul Utilizatorului nu va fi reconciliată cu alte date Google. Utilizatorul poate împiedica stocarea cookie-urilor prin configurarea corectă a browserului său, cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, în acest caz, nu toate funcțiile acestui site pot fi utilizate pe deplin. De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze și să prelucreze informațiile referitoare la cookie-uri despre utilizarea site-ului dvs. Web (inclusiv adresa dvs. IP) prin descărcarea și instalarea pluginului browserului disponibil la următorul link. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro

Pagini sociale

1. În ceea ce privește prelucrarea site-urilor de rețele sociale, se definesc următoarele:

(a) faptul colectării datelor, (b) aria părților interesate, (c) scopul colectării datelor, (d) durata prelucrării datelor, (e) identitatea potențialilor persoane autorizate să acceseze datele; (f) o descriere a drepturilor persoanelor vizate referitoare la prelucrarea datelor.

2. Faptul colectării datelor, domeniul de prelucrare a datelor:

Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram etc. cu numele înregistrat pe aceea comunitate și poza dvs. de profil publică.

3. Părți vizate: Oricine s-a înregistrat pe Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram etc. site-urile de rețea socială și „like” site-ul.

4. Scopul colecării de date: pentru a partaja sau „a da like” sau pentru a promova anumite conținut, produse, promoții sau site-ul propriu pe site-urile de rețele sociale.

5. Durata prelucrării datelor, termenul pentru ștergerea datelor, identitatea potențialilor controlori care au dreptul să cunoască datele și descrierea drepturilor controlorilor de date: Gestionarea datelor se face pe site-urile de rețele sociale, astfel încât durata, metoda de gestionare a datelor și opțiunile pentru ștergerea și modificarea datelor sunt guvernate de siteul de rețele sociale specifice.

6. Baza legală pentru prelucrarea datelor: consimțământul voluntar al datelor care fac obiectul prelucrării datelor lor cu caracter personal pe site-urile sociale.

Transmiterea de date

1. Următoarele fapte se determină ca parte a activităților de transfer de date ale site-ului:

(a) faptul colectării datelor,

(b) aria părților vizate,

(c) scopul colectării datelor,

(d) durata prelucrării datelor,

(e) identitatea potențialilor persoane autorizate să acceseze datele;

(f) o descriere a drepturilor persoanelor vizate referitoare la prelucrarea datelor.

2. Faptul prelucrării datelor, aria de date prelucrate.

Domeniul de aplicare a datelor transmise pentru contact direct: numele, adresa de e-mail și baza solicitării.

3. Părți vizate: toți actorii care solicită un contact direct.

4. Scopul prelucrării datelor: – Îndeplinirea rapidă și precisă a cererilor – monitorizarea fraudei pentru protejarea utilizatorilor – îndeplinirea drepturilor și obligațiilor

5. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: 1 an de la completarea unei cereri individuale.

6. Identitatea operatorilor de date potențiali care au dreptul să acceseze datele: Datele cu caracter personal pot fi administrate numai de angajați autorizați ai companiei și de reprezentanți externi autorizați, sub rezerva principiilor de mai sus, în orice caz, în măsura adecvată autorității lor.

7. Comunicarea drepturilor persoanei vizate: Persoana vizată poate solicita operatorului ștergerea datelor sale personale cât mai curând posibil.

8. Baza legală a transferului: consimțământul Utilizatorului

Relațiile cu clienții și alte tipuri de prelucrare de date

1. Dacă aveți întrebări sau probleme în utilizarea serviciilor noastre referitoare la prelucrarea datelor, puteți contacta operatorul de date în modurile descrise pe site-ul web (telefon, e-mail, site-uri comunitare etc.).

2. Operatorul de date în cazul e-mailurilor, mesajelor, telefoanelor primite va șterge toate informațiile pe care le furnizați, împreună cu numele de contact și adresa de e-mail, precum și orice alte informații personale pe care le furnizați în mod voluntar, în termen de un an de la data divulgării.

3. Prelucrarea datelor care nu figurează în această broșură va fi comunicată la momentul înregistrării.

4. Furnizorul de servicii este obligat să furnizeze informații, să comunice, să transmită sau să întocmească documente la cererea excepțională a autorităților sau la cererea altor autorități în baza autorității legale.

5. În aceste cazuri, Furnizorul de servicii va furniza solicitantului date cu caracter personal numai în măsura și în limita necesară pentru atingerea scopului solicitării, cu condiția să fi precizat scopul și sfera exactă a datelor.

Securitatea datelor

1. Operatorul de date proiectează și implementează operațiunile de prelucrare a datelor în așa fel încât să asigure protecția vieții private a persoanelor vizate.

2. Operatorul de date asigură securitatea datelor (protecția cu parolă, protecția antivirus), ia măsurile tehnice și organizatorice și stabilește regulile de procedură necesare pentru aplicarea Info TV și a altor reguli de protecție a datelor și a confidențialității.

3. Operatorul de date ia, în special, măsurile adecvate pentru protejarea datelor pentru acces neautorizat,

 • schimbare,
 • transmisie,
 • dezvăluire,
 • anulare sau distrugere,
 • distrugerea accidentală și deteriorarea,
 • împotriva inaccesibilității datorate modificărilor tehnologiei aplicate.

4. Operatorul de date se asigură prin mijloace tehnice adecvate că datele stocate în registre nu sunt direct interconectate și atribuite persoanei vizate.

5. Pentru a preveni accesul neautorizat, modificarea și dezvăluirea neautorizată sau utilizarea datelor cu caracter personal, operatorul de date trebuie să asigure:

 • dezvoltarea și funcționarea mediului informatic și tehnic corespunzător,
 • selecția controlată și supravegherea personalului implicat în furnizarea de servicii,
 • emiterea de proceduri detaliate operaționale, de gestionare a riscurilor și servicii.

6. Pe baza celor de mai sus, furnizorul de servicii se asigură că datele pe care le administrează

 • să fie puse la dispoziția persoanei îndreptățite,
 • Să fie asigurate autenticitatea și autentificabilitatea acestora ;
 • Să fie verificabilă schimbarea lor.

7. Sistemul informatic al operatorului de date și al furnizorului său de găzduire protejează, printre altele de:

 • fraudă computerizată,
 • spionaj,
 • virusuri de computer,
 • spam,
 • împotriva hacks-urilor
 • alte atacuri.

8. Operatorul de date ia următoarele măsuri specifice referitoare la securitate a datelor: stocarea criptată a parolelor,

 • copii de rezervă zilnice,
 • verificare continuă împotriva virusurilor

Drepturile persoanelor vizate

1. Persoana vizată poate solicita Furnizorului de servicii să furnizeze informații despre prelucrarea datelor sale personale, să solicite rectificarea datelor sale personale și să solicite ștergerea sau blocarea datelor sale personale, cu excepția cazului prelucrării obligatorii a datelor.

2. La cererea persoanei vizate, operatorul furnizează informații cu privire la datele prelucrate de operatorul de date sau prelucrate de operatorul de date, sursa, scopul, baza legală, durata, numele, adresa și activitățile de protecție a datelor îndeplinite de operatorul de date. circumstanțele incidentului, efectele sale și măsurile luate pentru rezolvarea acestuia și, în cazul transferului de date cu caracter personal al persoanei vizate, baza legală și destinatarul transferului de date.

3. Operatorul de date, dacă are un agent de protecție a datelor intern, ține o evidență, prin intermediul responsabilului de protecție a datelor interne, în scopul monitorizării și informării incidentului privind protecția datelor cu privire la domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal, al domeniului de aplicare și al numărului persoanelor vizate de protecție a datelor, data incidentului, circumstanțele, efectele sale și măsurile luate pentru rectificarea acestuia;

4. Prelucratorul de date ține evidența transferului în scopul verificării legalității transferului și informării persoanei vizate cu privire la data transferului, a bazei legale și a destinatarului transferului, a obiectului datelor cu caracter personal transferate și a oricăror alte date prevăzute de lege.

5. La cererea Utilizatorului, Furnizorul de servicii furnizează informații despre datele pe care le gestionează, sursa sa, scopul, baza legală, durata prelucrării datelor, numele, adresa și activitățile de prelucrare a datelor ale procesatorului, precum și transferul de date. Temei juridic și destinatar. Furnizorul de servicii furnizează informațiile în scris, într-o formă inteligibilă, în cel puțin 25 de zile de la depunerea cererii. Informațiile furnizate sunt gratuite.

6. Furnizorul de servicii trebuie să rectifice datele cu caracter personal dacă datele personale nu corespund realității și datele reale sunt la dispoziția operatorului.

7. În loc de ștergere, Furnizorul de servicii va bloca datele cu caracter personal dacă Utilizatorul solicită acest lucru sau dacă informațiile disponibile acestuia indică faptul că ștergerea ar încălca interesele legitime ale Utilizatorului. Datele cu caracter personal blocate pot fi prelucrate numai atât timp cât există un scop pentru care datele cu caracter personal au fost excluse.

8. Furnizorul de servicii șterge datele cu caracter personal dacă prelucrarea lor este ilegală, la solicitarea Utilizatorului, datele prelucrate sunt incomplete sau eronate – iar această condiție nu poate fi remediată legal – cu condiția dacă ștergerea nu este interzisă de lege, scopul prelucrării datelor a încetat sau a expirat, a fost ordonat de o instanță sau de Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informațiilor.

9. Operatorul indică datele cu caracter personal pe care le prelucrează dacă persoana vizată contestă corectitudinea sau exactitatea datelor, dar inexactitatea sau nepunctualitatea datelor cu caracter personal nu pot fi clar stabilite.

10. Cu privire la rectificarea, blocarea, marcarea și ștergerea datelor vor fi notificate persoanele vizate și celor cărora le-au fost transmise anterior datele în scopul prelucrării datelor. Notificarea poate fi omisă dacă acest lucru nu contravine intereselor legitime ale persoanei vizate, având în vedere scopul prelucrării.

11. În cazul în care operatorul nu respectă cererea persoanei vizate pentru rectificare, blocare sau ștergere, acesta trebuie, în termen de 25 de zile de la primirea cererii, să comunice în scris motivele faptice și legale pentru respingerea cererii de rectificare, blocare sau ștergere. În cazul unei solicitări de rectificare, ștergere sau blocare, operatorul informează subiectul de date cu privire la posibilitatea unei căi de atac și a recursului la autoritate.

Căi de atac, contestații

1. Utilizatorul se poate opune față de prelucrarea datelor sale personale dacă

(a) prelucrarea sau transmiterea datelor cu caracter personal este necesară numai pentru îndeplinirea unei obligații legale față de Furnizorul de servicii sau pentru interesul legitim al Furnizorului de servicii, al destinatarului sau al unui terț, cu excepția cazului în care prelucrarea datelor este impusă de lege;

(b) utilizarea sau comunicarea datelor cu caracter personal are ca scop marketingul direct, sondajul de opinie sau cercetarea științifică;

(c) în alte cazuri determinate de lege.

2. Furnizorul de servicii examinează obiecția cât mai curând posibil, dar nu mai mult de 15 zile de la depunerea cererii, și ia o decizie cu privire la caracterul motivat al acestuia și informează solicitantul în scris despre decizia sa. În cazul în care Furnizorul de servicii stabilește că obiecția persoanei vizate este justificată, acesta încetează procesarea datelor, inclusiv colectarea și transmiterea de date suplimentare și va notifica toate persoanele cărora le-au fost transmise datele persoanei vizate anterior și care sunt obligați să ia măsuri pentru a pune în aplicare dreptul de opoziție.

3. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu decizia luată de Furnizorul de servicii, acesta poate face apel la instanță în termen de 30 de zile de la notificarea sa. Instanța acționează în mod excepțional în acest caz.

4. Reclamările împotriva eventualelor încălcări ale operatorului de date pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere (ANSPDCP):

Autoritatea Națională de Supraveghere Bld. Gheorghe Magheru 28-30, sect. 1. 010336 Bukarest

Telefon: 031.805.92.11, 031.805.92.12

Fax: 031.805.96.02

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Web: www.dataprotection.ro

Proceduri în fața instanței pentru validarea drepturilor

1. Operatorul trebuie să demonstreze că prelucrarea datelor respectă legea. Destinatarul datelor trebuie să dovedească legalitatea transferului.

2. Pentru rezolvarea litigiului, instana competentă este Tribunalul. La alegerea persoanei vizate, procesul poate fi introdus în fața instanței din raza locului de domiciliu sau reședinței obișnuite a persoanei vizate.

3. Poate fi parte în proces și partea care, de altfel, nu are o capacitate juridică. Autoritatea poate interveni în procedură pentru a câștigarea procesului.

4. Dacă instanța admite cererea, aceasta obligă operatorul de date să furnizeze informațiile, să rectifice, să blocheze, să șteargă, să anuleze decizia prin prelucrarea automată a datelor, să respecte dreptul de obiecțiune al persoanei fizice și să furnizeze datele solicitate de către destinatar.

5. Dacă instanța respinge solicitarea persoanei beneficiar al transmiterii de date, operatorul șterge datele cu caracter personal ale persoanei vizate în termen de 3 zile de la data comunicării hotărârii. Operatorul de date este, de asemenea, obligat să șteargă datele, chiar dacă destinatarul de date nu introduce o acțiune în instanță în termenul specificat.

6. Instanța sau tribunalul pot dispune publicarea hotărârii prin publicarea identității operatorului, dacă interesele protecției datelor și drepturile protejate ale unui număr mai mare de persoane vizate impun acest lucru.

Compensații și plata daunelor

1. În cazul unei prelucrări ilegale de date a unei persoane vizate sau a încălcării prevederilor de securitate a datelor de către operatorul de date, persoana afectată are dreptul să solicite plata unor daune.

2. Operatorul de date este răspunzător față de persoana vizată pentru orice daună cauzată de prelucratorului de date, iar operatorul de date plătește, de asemenea, daunele persoanei vizate pentru încălcarea datelor cu caracter personal cauzate de procesatorul de date. Operatorul este scutit de răspundere pentru daune și plata daunelor dacă dovedește că prejudiciul sau încălcarea vieții private a persoanei vizate a fost cauzată de o cauză inevitabilă în afara domeniului de gestionare a datelor.

3. Nu se plătește nicio compensație și nu este adminisbilă nicio cerere de daune în măsura în care prejudiciul sau încălcarea vieții private este rezultatul unei conduite deliberate sau grav neglijente din partea părții vătămate.

Drepturi de autor

Conținutul și structurile, precum și denumirea mărcilor, logo-urile, imaginile, graficele, textul, graficoanele, sunetele, animațiile și videoclipurile și aspectul acestora pe site-ul web sunt protejate de drepturile de autor.

1. Având în vedere că robert-thomas.ro, este considerat o lucrare cu drept de autor, este interzisă descărcarea, reproducerea, reutilizarea, altă utilizare, stocarea electronică, procesarea și vânzarea conținutului robert-thomas.ro sau orice fragment din acesta fără acordul exprimat scris.

2. Puteți prelua orice material de pe robert-thomas.ro și baza de date a acestuia, chiar cu acordul scris, numai prin referire la site-ul respectiv.

3. Furnizorul de servicii își rezervă toate drepturile asupra tuturor elementelor serviciului său, numele domeniilor sale, numele lor de domeniu secundar asociate și spațiul de publicitate pe Internet.

4. Este interzisă adaptarea sau inversarea conținutului sau a oricărei porțiuni a site-ului web robert-thomas.ro; crearea în mod fraudulos de ID-uri de utilizator și parole; utilizarea oricărei aplicații pentru modificarea sau indexarea oricărei sau a tuturor celor de la robert-thomas.ro.

5. Utilizatorul recunoaște că, în cazul unei utilizări neautorizate, Furnizorul de servicii are dreptul la plata unor penalități. Valoarea acestei penalități este de 250,0 EUR brut pe fiecare imagine și 60,0 EUR brut pe fiecare cuvânt. Utilizatorul recunoaște că această penalitate nu este excesivă și este conștient de acest lucru în timp ce navighează pe site. În cazul unei încălcări a dreptului de autor, Furnizorul de servicii aplică o certificare oficială de fapt, a cărei sumă este de asemenea transmisă utilizatorului încălcător.

Această declarație de confidențialitate stabilește politicile și principiile care reglementează funcționarea și măsurile de protecție tehnică pentru conținutul de date digitale.

Neunkirchen, 01.03.2020